Clash of Civilizations

Krisen mellan Sverige och Saudi Arabien verkar eskalera. Och i min uppfattning så verkar ingen förstå problemet. Margot Wallström bekräftar och säger att kritiken hon riktade är inte mot islam eller den muslimska världen. Hon försöker att hitta sympati i övriga arabvärlden och menar på att kritiken är mot saudiska lagar, pisk- straff och att kvinnor lever i förtryck.

En artikel där [”en expert” enligt Svenska Dagbladet, Thord Janson”> säger, ”- När hon talade om ”medeltida straff” kritiserade hon sharialagarna, det vill säga de lagar som Saudiarabiens rättsystem vilar på. Sharialagarna och de här straffen man utmäter står stipulerade i koranen och är guds lag.”
Detta är inte heller helt rätt, men kanske en bit på väg.

Margot Wallström har sagt,
”- Det är självklart att politiken i Saudiarabien är långt ifrån en feministisk politik. Framför allt kränks ju kvinnors rättigheter. De får inte ens köra bil. Man piskar bloggare, och man har en kungafamilj med absolut makt. Då är det klart att vi inte kan använda något annat ord än diktatur.” [SVD]

Jag tror att saudierna har förbisett en längre tid hur Sverige och svenskarna har fört diskussioner om Saudi Arabien m.f. De är medvetna om t.ex. Lars Vilks rondellhund och hur vi ser på yttrandefrihet till varje pris. Men när en utrikesminister kliver in och säger sig föra en feministisk politik och talan samtidigt kritiserar systemet Och, likstället Saudi Arabien med en diktatur så blev det för mycket. Mer olja på elden blev det när affärsavtalet avbröts i samma veva som allt detta inträffade.

Det saudiska systemet grundar sig på Sharia, guds lag som följer Koranen och Sunnah. Det är visserligen en ganska extrem tolkning av islam som följs i Saudi Arabien. Lagarna utvecklas om jag har förstått det rätt via de religiösa domstolarna dit lära och utbildade blir invalda. Kungahuset har inte så mycket med landets lagar att göra, även då de har en enorm makt och inflytande.

Den kritik hon riktade att Saudi Arabien kan liknas med en diktatur blev att landets lagar, de religiösa domstolarna och dess grundlag sharia kan liknas med en dikatur. Man reagerade och menar på att, alla länder har sina inhemska problem, och att Sverige borde ta itu med sina egna innan man går ut och kritiserar andras stadsskick. Man kritiserar även Sverige för att bry sig så mycket om enstaka dömda, ofta mördare eller våldtäcksmän blir fysisk bestraffade, samtidigt man iggnorrerar t.ex. det som händer i Syrien, och samtidigt man skickar militärer till Afganistan, m.m.

Jag hörde islamologen Jan Hjärpe på radio som sa att Margot Wallström kan vinna i längden om hon håller i sig i det hon har sagt. Jag tror inte hon vinner i den muslimska världen. Visst har han rätt i att det finns många, kanske majoriteten av muslimerna håller inte med och dyrkar inte den saudiska regim. Iran och de flesta shiia muslimerna är ett exempel, men lagarna är väl inte så mycket bättre i Iran utifrån hennes perspektiv?

En stor kraft som är emot Saudi Arabien är organisationen Hiz but Tahrir, men enligt deras texter så påbjuder man strikta lagar enligt sharia. Isis är emot Saudi Arabien, och de utför sin tolkning av sharia. Sen finns det en del moderata muslimska länder som har anpassat sig efter västvärldens normer, men de flesta här kan nog ses som diktaturer?

Jag funderade på vad Margot Wallström var ute efter i sin kritik mot Saudi Arabien. Landet har ju funnits sedan 1700-talet och landet har följt sitt system ändasen. Ekonomisk så är vi i Sverige mer beroende av Saudi Arabien än vad de är av oss. Vi producerar och exporterar varor och tjänster. De levererar olja och lever på turism. De kan ta sina import från andra håll samtidigt som deras olja finns kvar.

Raif Badawi blir piskad offentligt, blev lite förvånad.

Annonser

Upprivet avtal med Saudi Arabien

Detta är ju ganska pinsamt hur allt har gått till. Man har kritiserat och protesterat mot att Sverige har ett samarbete militärt med Saudi Arabien, detta är väl legitimt. Men det stora problemet må vara att det huvudtaget finns ett militärt avtal med Saudi Arabien?
Men det pinsammaste är hur allt har gått till och hur det nu har rivits upp.  Och det lär komma en bismak för oss svenskar. [2]

Det har förts en diskussion om att behålla det nuvarande avtal eller inte. Samtidigt så har medierna och politiker kritiserat Saudi Arabiens politik. Det lever inte upp till våra värderingar och hur vi ser på mänskliga rättigheter. Saudi Arabien är ett av de länder som efterlever de mest extrema tolkning av Islam och dess sharia lagar. Och detta har man gjort sedan 1700-talet och detta kommer inte Sverige kunna ändra på.

Idag skulle Margot Wallström hålla tal [3] i Kairo för Arabförbundet. Men igår fick hon reda på att hon inte var välkommen, och sa att det var Saudi Arabien som hade stoppat henne, då hon hade kritiserat deras straff och lagar, och nu ville tala om mänskliga rättigheter och kvinnors kamp. Hon påstod att de övriga deltagarna och de som arrangerar mötet var beskymrade och ledsna att hon inte kunde komma. Idag så tar alla parter avstånd ifrån Margot Wallström!
Samma dag river svenska regeringen upp avtalet, vilket nu ser ut som att det är pga detta som har hänt. Kan hända att det är grunden, men så klantigt!

Jag tror inte Saudi Arabien är så beroende ut av oss svenskar, på samma sätt som vi är beroende av dem som handelspart. Saudi Arabien är Sveriges fjärde största handelspartner och omfattade tusentals miljarder kronor.

Konsekvensen kan nog bli att vår BMP kommer att sjunka, människor blir av med arbeten och vår välfärd urholkas ännu mer, för detta lär sprida sig även på de restrerande avtalsbitarna utanför det militära avtalet. Saudierna är beroende av sin olja och turism, vilket kommer av sig själv. Vi är mer beroende av att producera saker, vilket måste säljas och vi är beroende av deras olja.

Tankar om Isis eller Deash

Tittade på Uppdrag Granskning om intervjun med en IS- krigare.

Bakgrunden till det som händer i mellanöstern är en motreaktion till västvärldens inblandning sedan det Ottomanska rikets fall. Man styckade upp mellanöstern i olika stater och därefter ha man stöttat och störtat olika regimer som gynnar väst mer än folken.

De senaste åren med Arabiska våren och olika demonstrationer har observerats och en mindre lyckad skådas i Syrien. Den syriska regimen består av Bashar Hafez al-Assad och hans klan, vilka är alawiter som ligger nära teologisk till shiia islam. Samtidigt så är majoriteten av Syriens befolkning sunni muslimer (58%) och ytterligare in minoritet är kristna.
Det som har hänt är att det som började med en folklig protest och upplopp har tagits över av radikala delar inom majoritets befolkningen.

Så det som händer i Syrien och Irak är att människor från hela världen åker och deltar i strider för Is, eller Islamska Staten som försöker att upprätta ett Kalifat, ett återskapande av det Ottomanska riket.
Teologisk så liknar Is tro det som efterlevs i Saudi Arabien eller Talibanerna i Afganistan. Hursomhelst så finns det en konflikt mellan Saudi och Islamska Staten. Saudi Arabien är ett kungadöme, och deras nation och flagga pryder med familjens namn. Det var även familjen Saud ättlingar som påbörjade och involverade i det Ottomanska rikets fall genom att ta över den arabiska halvön. Så från Saudiernas håll så finns det säkerligen en fruktan och oro kring den Islamska Staten.
En annan grupp där det finns likheter med är Hizb ut-Tahrir. Detta är en organisation som eftersträvar ett Kalifat och samtidigt riktar de ett enormt hat mot Saudi Arabien. Organisationen brukar ta avstånd från terror och våld, men kan kriga för sin sak. Jag tror att Hizb ut-Tahrir ligger nära i tanken, men ifrågarsätter lite om tillvägagångsättet går enligt deras ideologi? Dessutom har Hizb ut Tahrir förespråkat ett Kalifat i den muslimska världen, mellanöstern och inte hela världen.
Isis tillvägagångsätt liknar mer det som vi har sett Al-Qaida och det sägs att flera ledande personligheter har kommit från Al-Qaida in i Isis. Nåväl, jag lutar mig inte hundra procent på vad medierna berättar eftersom de är subjektiva i frågan.

Så, intervjun med killen hos Uppdrag Granskning berättar en hel del om Is krigarna. Man fick se ett klipp från deras ideologiska talesperson (som nu är död) berättar att Is har vunnit kriget i deras hjärtan och sinnen.
Detta stämmer ganska väl och det kan tyckas att killen som intervjuades hade en form av dödslängtan, som kan tyckas konstigt. Enligt deras tro så innebär det att om man dör i strid för sin sak, (Islam) så kommer man att komma till paradiset. Detta innebär att han har mod och kan utsätta sig för större risker än de soldater de strider emot.
Detsamma gäller filmerna som visas upp för omvärlden där de skär halsen av människor. Detta är ett sätt att sätta skräck i sina motståndare och likt personen sa, berättade han att när de anföll en kurdisk by så flydde soldaterna vid minsta motgång i rädsla att bli tillfångatagna.

Denna vecka fick vi se bilder hur man förstörde kristna helgedomar och statyer i Irak.
Detta påminner mycket det vi har sett Talibanerna göra, men samtidigt påminner detta även om Saudi Arabien. När Mohammed återintog Mecka så var det det första han gjorde, att förstöra alla avguda föremål som var placerade inne i ”stenen” eller kaba. I Saudi Arabien har man förstört det mesta, även muslimska historiska föremål och platser. Det finns inte mycket historia kvar då historia inte är så intressant. Jag tror att majoriteten av alla troende muslimer ställer sig emot denna destruktiva åtgärd.

Så var är allt påväg? Ja den frågan är nog omöjlig att svara på. Framtiden blir nog oviss på sätt och vis, och troligen kommer även vi att påverkas av detta mer och mer.

Blir 2015 ett år med storkrig?

Carl Bildt varnar för storkrik 2015 [1].
”Det gångna året visade med stor tydlighet att vi har kommit in i en farligare värld. Det måste vi alla fullt ut och på bredden av vår politik vara beredda att ta konsekvenserna av”, skriver Carl Bildt.

Allt han skriver är inte sanning och han är specialist på att ljuga, skylla ifrån sig. Men han är också en person som sitter på stora kunskaper och information. Carl Bildt är en person som ofta besöker Bilderbergruppen och andra hemliga sammanträden runt om i världen. Han har många kontakter och läcker en hel del information som möjligen t.om. är hemlig.

Det stämmer att det hettar till runt om i världen, Ukraina, Nord Korea och Isis i mellanöstern. Samtidigt, mycket av det vi hör är politik och medias hets om att ha något att skriva om. Jag har själv börjat ifrågasätta propagandan mot t.ex. Nord Korea [2] och hotet från Ryssland. Visst finns det kanske ett hot och en vilja att visa upp sin makt emot omvärlden? Men mycket i propagandan bottnar i att det finns krafter som vill att Sverige tar ett steg närmare Nato. Dessutom så har vi ett nära samarbete med Nato, flygövningar ect uppe i norrland, leker krig tillsammans med andra krigsmakter där hotet kommer från öst. Självklart blir det reaktioner?

Isis i mellanöstern utför USAś arbete, likt afganerna gjorde mot Sovjetunionen. Man oroas över Iran och Syrien, samt att den shiitiska gruppen stärker sina positioner i Irak. De som är mest oroade är familjen Saud i Saudi Arabien och andra gulf-stater som understödjer Isis. Dessa nationer har även ett nära samarbete med USA och västvärlden.

Den sjunkande oljepriset är också en del av krigföringen. Saudi Arabien kan producera olja till låga kostnader, lägre än de flesta andra olje producerade länder. Iran är mer bunden till oljepriset då man utför sanktioner mot landet. Ryssland har också oljan som en stark grund för sin finansiering.

Jag tror knappast på att 2015 blir ett år med mindre konflikter. Man låter Isis sköta sitt och gärna att konflikten ökar mot Iran.

En annan bild av Nord Korea

Hittade denna sida [1] där en fotograf har rest genom Nord Korea och fotograferat. Man trodde att han skulle ta med sig bilder på förödelse och svält, men istället kom han hem med bilder där människor badade på stranden, vattenpalats m.m.